افزايش 16 درصدي اعتبار سال 99 سازمان محيط‌زيست

افزايش 16 درصدي اعتبار سال 99 سازمان محيط‌زيست

رييس مركز برنامه، بودجه، فناوري اطلاعات، بازرسي و مديريت عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست از افزايش 16 درصدي بودجه پيشنهادي سال 99 اين سازمان نسبت به سال 98 خبر داد.

به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، امير زند پازندي روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: بودجه‌اي كه در لايحه 99 براي سازمان محيط زيست پيش‌بيني شده براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 270 ميليارد تومان است كه حدود 11 درصد نسبت به سال 98 رشد داشته است كه مربوط به بخش‌هاي مقابله با آلودگي‌ها، حفاظت از گونه‌هاي زيستي و تحقيق و توسعه در امور محيط زيست است.

وي اظهار داشت:  همچنين در بخش بودجه هزينه‌اي نيز در مجموع براي سازمان و ادارات كل آن مبلغ 604 ميليارد تومان در لايحه بودجه 99 پيش‌بيني شده كه حدود 19 درصد نسبت به سال 98 رشد داشته است كه اين مبلغ صرف كارهاي هزينه‌اي سازمان مانند پرداخت حقوق و مزايا مي‌شود، همچنين چند برنامه از حمايت از محيط‌بان و ارتقاي پوشش حفاظتي مناطق را داريم كه اين اعتبار براي آنها نيز هم ديده شده است.

پازندي با بيان اينكه بودجه سال 99 سازمان محيط زيست نسبت به سال  98 حدود 16 درصد افزايش داشته است، گفت: همچنين يك رديف درآمدي داريم كه در اين رديف نيز 47 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است، البته لزوما اين رديف درآمدي كامل به سازمان محيط زيست برنمي‌گردد بلكه يك درصدي بر مي‌گردد كه معمولا هم درآمد مربوط به جرايم خسارات محيط زيستي، آزمايشگاه‌هاي سازمان و هم درآمدهايي از محل تبصره‌هاي مربوط به قانون هواي پاك، خاك و تالاب است.

وي ادامه داد: همچنين دو تبصره در لايحه بودجه پيش‌بيني شده يكي مبلغ 100 ميليون يورو از محل صندوق توسعه ملي براي مقابله با گرد و  غبار و ديگري مبلغ 150 ميليون يورو براي پسماند است البته اين اعتبار براي محيط زيست كشور است نه براي سازمان محيط زيست، مثلا 100 ميليون يورو براي گرد و غبار بين چند دستگاه توزيع مي‌شود اما با هدف كلي مقابله با گرد و غبار، مثلا درصدي به سازمان جنگل‌ها، وزارت جهاد كشاورزي و نيرو داده مي‌شود، اما 150 ميليون يورو براي پسماند امسال براي اولين بار است كه پيشنهاد شده بنابراين هنوز متولي اصلي آن مشخص نشده است اما معمولا بحث اجرايي پسماند با وزارت كشور است و ممكن است بخشي به وزارت كشور داده شود و بخش نظارتي آن با سازمان بيايد.

رييس مركز برنامه، بودجه، فناوري اطلاعات، بازرسي و مديريت عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست افزود: بند ط تبصره 6 هم در لايحه بودجه 99 پيش‌بيني شده كه آن هم هزار ميليارد تومان اعتباري است كه براي صندوق ملي محيط زيست در نظر گرفته شده تا براي ايجاد تاسيسات بازيافت و تبديل پسماند تسهيلات داده شود آن هم از محل عوارضي كه براي كالاهايي كه پسماند مخرب ايجاد مي‌كنند تامين شود، دو سال گذشته هم اين مبلغ پيشنهاد شده بود اما وقتي به مجلس مي‌رود تغيير مي‌كند و به نام وزارت كشور تمام مي‌شود در واقع به جاي اينكه وارد صندوق ملي محيط زيست شود به نام وزارت آن هم بخش سازمان شهرداري‌ها رقم مي‌خورد.

وي اظهار داشت: با اين حساب اين اعتبار در دو سال گذشته وارد صندوق ملي محيط زيست نشد و قرار شده بود كه به وزارت كشور داده شود البته اصلا اين مبلغ اجرايي نشد يعني نتوانستند آن عوارض را از كالاها دريافت كنند و حالا براي بودجه 99 دوباره پيشنهاد دادند كه براي صندوق ملي محيط زيست در نظر گرفته شود كه اگر با همين ديد در مجلس تصويب شود و تغيير نكند براي آن برنامه داريم.مير زند پازندي روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمي ايرنا افزود: بودجه‌اي كه در لايحه 99 براي سازمان محيط زيست پيش‌بيني شده براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 270 ميليارد تومان است كه حدود 11 درصد نسبت به سال 98 رشد داشته است كه مربوط به بخش‌هاي مقابله با آلودگي‌ها، حفاظت از گونه‌هاي زيستي و تحقيق و توسعه در امور محيط زيست است.

وي اظهار داشت:  همچنين در بخش بودجه هزينه‌اي نيز در مجموع براي سازمان و ادارات كل آن مبلغ 604 ميليارد تومان در لايحه بودجه 99 پيش‌بيني شده كه حدود 19 درصد نسبت به سال 98 رشد داشته است كه اين مبلغ صرف كارهاي هزينه‌اي سازمان مانند پرداخت حقوق و مزايا مي‌شود، همچنين چند برنامه از حمايت از محيط‌بان و ارتقاي پوشش حفاظتي مناطق را داريم كه اين اعتبار براي آنها نيز هم ديده شده است.

پازندي با بيان اينكه بودجه سال 99 سازمان محيط زيست نسبت به سال  98 حدود 16 درصد افزايش داشته است، گفت: همچنين يك رديف درآمدي داريم كه در اين رديف نيز 47 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است، البته لزوما اين رديف درآمدي كامل به سازمان محيط زيست برنمي‌گردد بلكه يك درصدي بر مي‌گردد كه معمولا هم درآمد مربوط به جرايم خسارات محيط زيستي، آزمايشگاه‌هاي سازمان و هم درآمدهايي از محل تبصره‌هاي مربوط به قانون هواي پاك، خاك و تالاب است.

وي ادامه داد: همچنين دو تبصره در لايحه بودجه پيش‌بيني شده يكي مبلغ 100 ميليون يورو از محل صندوق توسعه ملي براي مقابله با گرد و  غبار و ديگري مبلغ 150 ميليون يورو براي پسماند است البته اين اعتبار براي محيط زيست كشور است نه براي سازمان محيط زيست، مثلا 100 ميليون يورو براي گرد و غبار بين چند دستگاه توزيع مي‌شود اما با هدف كلي مقابله با گرد و غبار، مثلا درصدي به سازمان جنگل‌ها، وزارت جهاد كشاورزي و نيرو داده مي‌شود، اما 150 ميليون يورو براي پسماند امسال براي اولين بار است كه پيشنهاد شده بنابراين هنوز متولي اصلي آن مشخص نشده است اما معمولا بحث اجرايي پسماند با وزارت كشور است و ممكن است بخشي به وزارت كشور داده شود و بخش نظارتي آن با سازمان بيايد.

رييس مركز برنامه، بودجه، فناوري اطلاعات، بازرسي و مديريت عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست افزود: بند ط تبصره 6 هم در لايحه بودجه 99 پيش‌بيني شده كه آن هم هزار ميليارد تومان اعتباري است كه براي صندوق ملي محيط زيست در نظر گرفته شده تا براي ايجاد تاسيسات بازيافت و تبديل پسماند تسهيلات داده شود آن هم از محل عوارضي كه براي كالاهايي كه پسماند مخرب ايجاد مي‌كنند تامين شود، دو سال گذشته هم اين مبلغ پيشنهاد شده بود اما وقتي به مجلس مي‌رود تغيير مي‌كند و به نام وزارت كشور تمام مي‌شود در واقع به جاي اينكه وارد صندوق ملي محيط زيست شود به نام وزارت آن هم بخش سازمان شهرداري‌ها رقم مي‌خورد.

وي اظهار داشت: با اين حساب اين اعتبار در دو سال گذشته وارد صندوق ملي محيط زيست نشد و قرار شده بود كه به وزارت كشور داده شود البته اصلا اين مبلغ اجرايي نشد يعني نتوانستند آن عوارض را از كالاها دريافت كنند و حالا براي بودجه 99 دوباره پيشنهاد دادند كه براي صندوق ملي محيط زيست در نظر گرفته شود كه اگر با همين ديد در مجلس تصويب شود و تغيير نكند براي آن برنامه داريم.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات