نظام مند شدن پرداخت حقوق در سیستم شهرداری

نظام مند شدن پرداخت حقوق در سیستم شهرداریبه گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، در یکی دیگر از سری جلسات کمیسیون نظارت و پیگیری شورای شهر که به ریاست دکتر کاوه فلک افلاکی و با حضور اعضای شورا، معاون مالی و اقتصادی، مدیران ادراه حراست، بازرسی و امور مالی شهرداری برگزار شد، موضوع حقوق پرسنل شهردارى مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا خواستار نظام مند شدن پرداخت ها شدند.

دکتر کاوه فلک افلاکی رییس کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر اراک نیز در این جلسه گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، مسوولین‌ شهرداری حداکثر همکاری با پرسنل در بحث پرداخت حقوق را در چارچوب قانون و عدالت داشته باشند.

در این جلسه مقرر شد، همچنين با توجه به اينكه تغييرات دريافتى حقوق پرسنل در راستاى قانونمندى و يا تغيير وضعيت قراردادهاى پرسنل شهردارى كه در جهت امنيت شغلى ایشان بوده صورت گرفته ،اما با توجه به كاهش دريافتى پرسنل پیرو این موضوع، شهردارى بسته پيشنهادى قانونى كمک به پرسنل را جهت تصويب به شورا ارايه نمايد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات