اولین جلسه کمیته مدیریت بحران و ایجاد سامانه فرماندهی حادثه (ICS) شهرد...

اولین جلسه کمیته مدیریت بحران و ایجاد سامانه فرماندهی حادثه (ICS) شهرد...به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، اولین جلسه کمیته مدیریت بحران و ایجاد سامانه فرماندهی حادثه (ics) منطقه پنج اراک، با حضور سرپرست شهرداری متطقه پنج، مسوولین و کارشناس های فنی این منطقه و سرپرست اداره مدیریت بحران شهرداری اراک برگزار شد.

در ابتدای این جلسه توکلی به ارایه توضیحاتی در خصوص ساختار مدیریت بحران در سه سطح شهرستان، استان و کشور و همچنین وظایف و نقش شهرداری ها در شهرها به عنوان پشتیبان در سه مرحله قبل، حین و پس از بحران طبق الگوی مراحل چهارگانه مدیریت بحران (پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی) و تشریح ساختار ics پرداخت.

در ادامه جلسه دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران شهرداری ها شامل ساختار، اهداف و اهم فعالیت ها ابلاغی از سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین چارت کمیته مدیریت بحران (ics) منطقه پنج که با پیشنهاد سرپرست منطقه تکمیل گردیده بود، به اعضا ابلاغ شد.

لازم به ذکر است، سیستم فرماندهی حادثه با عنایت به اهمیت موضوع ایمنی شهری و به منظور پيشگيری از آسيب‌های ناشی از وقوع حوادث ناگوار، همچنین هم‌افزايی و بهره‌گيری از تمامی امكانات موجود برای ايجاد وحدت فرماندهی و تعامل هرچه بهتر ارگان­ های خدمات رسان (آتش‌نشانی، اورژانس، آب ، گاز، برق، مخابرات) دارای یک فرمت اساسی مدیریتی است که در قالب استاندارد ایجاد شده و هدف آن توانمند کردن مدیران و پرسنل در تشخیص مسائل و مشکلات کلیدی یک حادثه است به طوری که با رعایت مجموعه قوانین و دستور العمل‌های آن می‌توان حوادث را تحت کنترل درآورد و از هدر رفت نیرو، منابع و همچنین خسارات بیشتر جلوگیری نمود.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات