خط ورود سرمایه به پایتخت

علاوه بر این محور، از جمله محورهای پیشنهادی از سوی بخش خصوصی به مدیریت شهری نیز، ساماندهی نظام جمع‌آوری دفن وبازیافت زباله، پارکینگ حاشیه‌ای و نمایشگاه شهر آفتاب بود. از دیدگاه نمایندگان بخش خصوصی این سه محور می‌تواند از جمله زمینه‌های مشارکت در حوزه پروژه‌های شهری باشد. از این‌رو پارلمان بخش خصوصی به مدیریت شهری در هرسه جلسه پیشنهاد واگذاری نمایشگاه شهر آفتاب به بخش خصوصی را داده است. اطلاعات «دنیای‌اقتصاد» از دیدگاه مدیریت شهری درخصوص امکان واگذاری این نمایشگاه به بخش خصوصی بعد از جلسه دیروز نشان می‌دهد: مدیران ارشد شهری نیز از این موضوع استقبال می‌کنند و آماده همکاری در این حوزه با بخش خصوصی هستند. البته به‌نظر می‌رسد حوزه مهم کاری که می‌تواند پیش از نمایشگاه شهر آفتاب مقصد سرمایه‌های بخش خصوصی باشد، چهار خط جدید مترو تهران شامل ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ است که مطالعات مربوط به آنها انجام شده است. مدیریت شهری برای ساخت ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات