مناقصه عمومی یک پروژه در ملارد/ سوم دی ماه آخرین فرصت ثبت‌ نام

مناقصه عمومی یک پروژه در ملارد/ سوم دی ماه آخرین فرصت ثبت‌ نام

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، علی مغازه‌ای، رئیس اداره پیمان و رسیدگی با اعلام این مطلب گفت: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www..setadiran..ir انجام خواهد شد..وی خاطرنشان کرد: آخرین مهلت زمانی ثبت نام و دریافت اسناد تا ساعت ۱۴: ۳۰ موره سوم دی‌ماه سال جاری و زمان بازگشایی پاکتها راس ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱۸ دی‌ماه خواهد بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات