بسیج تمامی امکانات شهرداری مشهد برای بارش های زمستانه

بسیج تمامی امکانات شهرداری مشهد برای بارش های زمستانه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات