تلاش برای ساماندهی تعاونیهای تولید روستایی جهت بهره مندی از...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با مدیرکل و معاونین تعاون روستایی استان دیدار و در خصوص تلاش برای ساماندهی تعاونیهای تولید روستایی جهت بهره مندی از اراضی پایاب خداآفرین گفتگو کرد.

مهندس عباس جنگی مرنی در این دیدار با اشاره به همکاری مناسب بخش آب و کشاورزی استان تصریح کرد: رونق تولید و زراعت در منطقه با همکاری این دو بخش محقق خواهد شد.

وی تشکیل کمیته های مختلف جهت ساماندهی تعاونیهای روستایی در اراضی پایاب خداآفرین را ضروری دانست و افزود: جهت بهره مندی مناسب از پتانسیل اراضی پایاب خداآفرین، لازم است مجموعه های جهاد کشاورزی، تعاون روستایی و شرکت آب منطقه ای اردبیل با تشکیل جلسات متعدد هماهنگی لازم را داشته باشند.

مهندس جنگی مرنی همچنین جذب ایده ها و راهکارها جهت راه اندازی نظام بهره برداری در اراضی پایاب خداآفرین را از دیگر مواردی عنوان کرد که باید تلاشهای مضاعفی در این خصوص بعمل آید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این دیدار رضایت بهره برداران بخش کشاورزی را منوط به برنامه ریزی مناسب بخش آب و کشاورزی عنوان کرد و گفت: هرچه کارشناسان بخش آب و تعاون و کشاورزی در بحث نظام بهره برداری از اراضی پایاب خداآفرین هماهنگی داشته باشند، مردم از ثمرات آب پایاب خداآفرین بهره مند خواهند شد.

مدیرکل تعاون روستایی استان نیز در این دیدار از آمادگی بخش تعاون روستایی استان جهت استفاده از ظرفیت بالای بخش آب و خاک استان خبر داد و گفت: با هماهنگی این مجموعه ها شاهد رشد و شکوفایی بخش کشاورزی در منطقه خواهیم بود.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات