مسابقات نقاشي با موضوع ارتقاء فرهنگ ايمني برق در كرمان

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از  روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، اين مسابقات با هدف ارتقاء فرهنگ ايمني در بين فرزندان برقكاران با شعار "توصيه ايمني فرزند به پدر حين انجام كار" برگزار شد.
خواجويي مدير دفتر ايمني و كنترل ضايعات در خصوص برگزاري اين مسابقات بيان كرد: مسابقات نقاشي ايمني در بين فرزندان براي سنين 8 تا 14 سال برقكاران شركتي، پيماني، حجمي اين شركت برگزار شد.
وي خاطرنشان كرد: فرزندان همكار آثار خود را در قالب نقاشي به دفتر روابط عمومي ارسال و پس از بررسي در كميته فرهنگي، نفرات اول تا سوم مشخص شدند.
خواجويي تصريح نمود: در اين مسابقه به ترتيب خانم فاطمه غنچه پور از برق شهرستان ارزوئيه، آقاي محمد مهدي آقا رضايي از برق بردسير، خانم زهرا خجسته نژاد از برق شهرستان رابر به ترتيب نفرات اول تا سوم انتخاب شدند كه به رسم يادبود جوائزي به برنده شدگان اهداء گرديد.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات