زنان سرپرست در اولویت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن/ تکمیل بانک اطلاعاتی بانوان توانمند/ ۱۱برنامه وزارتخانه برای بانوان

زنان سرپرست در اولویت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن/ تکمیل بانک اطلاعاتی بانوان توانمند/ ۱۱برنامه وزارتخانه برای بانوان

وی همچنین خاطرنشان کرد: اسامی بانوان توانمند بعد از تکمیل در بانک اطلاعاتی به کمیته انتصابات وزارت راه و شهرسازی رفته و در آنجا با تایید وزیر راه و شهرسازی اقدامات بعدی برای انتصاب بانوان انجام می‌شود. مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان همچنین از دیگر مساعدت‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه بانوان را طرح اقدام ملی مسکن عنوان کرد و گفت: در شروط ثبت نامی زنان سرپرست خانوار و زنانی که همسر و فرزند معلول دارند در اولیت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن هستند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات