دیدار دوستانه تیم های فوتسال شرکت های برق منطقه ای زنجان و آذربایجان

دیدار دوستانه تیم های فوتسال شرکت های برق منطقه ای زنجان و آذربایجان

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای زنجان

  شرکت برق منطقه ای زنجان

  شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

   نظرات