جلسه مشترک گروه تخصصی معماری سازمان و هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان

جلسه مشترک گروه تخصصی معماری سازمان و هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان

در تاریخ یکشنبه ۲۴ آذرماه ۹۸ جلسه مشترک گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان تحت عنوان اتاق فکر معماری استان اصفهان ، به پیشنهاد آقای مهندس امیرمحمد اخوان صراف با موضوع رویداد اصفهان ۲۰۲۰ ، شهر گردشگری ، هنر و میراث فرهنگی در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد که پس از بحث و بررسی موضوع مقرر گردید این دو تشکل رسمی معماری استان ، مشترکا و تحت عنوان اتاق فکر معماری استان در این رویداد که با محوریت و ابتکار شورای اسلامی شهر اصفهان در حال برنامه ریزی میباشد ، حضور فعال داشته باشند و ابتدائا آقای مهندس اخوان صراف بعنوان رابط این اتاق با شورای شهر در خصوص جایگاه و اختیارات این اتاق در چارت سازمانی این رویداد با شورا رایزنی های لازم را انجام و نتیجه را در جلسه آتی این اتاق مطرح نمایند.
همچنین مقرر گردید جلسات منظم این اتاق بصورت فصلی ، هر سه ماه یکبار برگزار گردد.
حاضرین در جلسه ؛
از گروه تخصصی معماری : آقایان دکتر مجلسی و مهندسین؛ محجوب ، موسوی جد ، مبرهنی ، خسروی دانش ، شارقی ، بکتاش ، پورحقانی و عبدالرضا عسگری
و از انجمن صنفی مهندسان معمار : خانم مهندس افغان ، آقایان دکتر جعفری و مهندسین ؛ غفارزاده و اقدامی
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات