ممنوعیت و هشدار در استفاده از مصالح غیر استاندارد در اجزاء نازک کاری و روکش نماهای قابل اشتعال در ساختمان ها

ممنوعیت و هشدار در استفاده از مصالح غیر استاندارد در اجزاء نازک کاری و روکش نماهای قابل اشتعال در ساختمان ها

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر یک انجمن در شهر بوشهر می باشد

   نظرات