برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان گلستان

برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان گلستان

درراستای همکاری فیمابین سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان و‌ اداره کل کتابخانه های استان ، مهندسان عضو سازمان و کارکنان می توانند جهت عضویت رایگان در کتابخانه از تاریخ ۹۸/۰۹/۲۴  الی  ۹۸/۰۹/۲۸   ساعت ۱۱ صبح لغایت ۲۰ به نمایشگاه کتاب واقع در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات