یکصد و سی و سومین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و...

یکصد و سی و سومین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی چهارشنبه 27 آذر ماه به ریاست مهندس جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

در این جلسه  ابتدا مهندس شاه حسینی رئیس گروه آبهای زیر زمینی دفتر مطالعات پایه منابع آب گزارشی تحت عنوان بررسی تغییرات کمی آبخوان های آبرفتی کشور در سال آبی 97-98 با نگاه به اثر بارش های بهاری ارائه کرد.سپس  اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند  و در پایان پس از بررسی های لازم جمعبندی توسط مهندس حبیبی بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات