ملاقات عمومی مدیر عامل ابفای گیلان روز سه شنبه مورخ 26آذر1398

ملاقات عمومی مدیر عامل ابفای گیلان روز سه شنبه مورخ 26آذر1398


ملاقات عمومی مدیر عامل ابفای گیلان روز سه شنبه مورخ 26آذر1398

ملاقات عمومی مدیر عامل ابفای گیلان روز سه شنبه مورخ 26آذر1398

ملاقات عمومی مدیر عامل ابفای گیلان

روز سه شنبه مورخ 26آذر1398

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات