جابجایی بار ریلی در مسیرهای کمتر از ۳۰۰ کیلومتر توجیه اقتصادی ندارد

جابجایی بار ریلی در مسیرهای کمتر از ۳۰۰ کیلومتر توجیه اقتصادی ندارد

مدیرعامل شرکت رجا، بر افزایش سرعت بازرگانی قطارها برای جابجایی بار و مسافر تاکید کرد و گفت: در صورتی که جابجایی بار در کمتر از ۳۰۰ کیلومتر در خطوط ریلی انجام شود توجیه اقتصادی ندارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات