راه‌حل اینترنتی سه ریسک شهری

که در همه مناطق شهری دنیا برای شهروندان دردسر درست کرده است، یک راه‌حل نو انتخاب کرده‌اند که جواب داده است. جمعیت شهری»، «کمبود و کهنه بودن خدمات و امکانات شهر» و همچنین «محیط زیست ضدزندگی» اضلاع مثلث ریسک شهرهای آینده است که گروهی از شهرداران توانسته‌اند شهر تحت‌مدیریت‌شان را از مسیر منتهی به این موانع خارج کنند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از الگوی کاری شهرداران استارت‌آپ‌گرا در دنیا نشان می‌دهد که این گروه از مدیران شهری حقیقتی را پذیرفته‌اند که بر اساس آن «نسل جدید نیاز شهرها به خدمات حمل و نقل، هوای پاک، بازیافت شهرداران استارت‌آپ‌گرا در گام اول، این باور ذهنی را در خود تقویت کرده‌اند و در گام دوم بدون آنکه در برابر ورود شرکت‌های استارت‌آپ به حوزه‌های شهری منفعل عمل کنند، حرکت نخست را آنها انجام داده‌اند. در پایتخت‌های مدرن جهان، پیش از آنکه استارت‌آپ‌های شهری به شهرداری‌ها مراجعه کنند، این مدیریت شهری است که با تشکیل ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات