اطلاعیه قابل توجه تمامی اعضای محترم دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی حقیقی و حقوقی فعال در شهر تبریز در خصوص ثبت نام در سامانه الکترونیکی((جدید))#

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات