بشنوید| تردد عادی در محورهای شمالی و تمامی مسیرهای اصلی کشور / لزوم به همراه داشتن زنجیر چرخ در جاده های کوهستانی

بشنوید| تردد عادی در محورهای شمالی و تمامی مسیرهای اصلی کشور / لزوم به همراه داشتن زنجیر چرخ در جاده های کوهستانی

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات