بازنگری مجدد دستمزد در طول سال بلامانع است

بازنگری مجدد دستمزد در طول سال بلامانع است

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه منعی برای بازنگری مجدد دستمزد در طول سال وجود ندارد، گفت: تغییر مولفه‌های اقتصادی بر معیشت کارگران اثرگذار است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات