شکست مکرر از آلودگی

شکست مکرر از آلودگی

را به‌نام خود ثبت کرد اما چرا با این همه تعطیلی، نتیجه عکس در آسمان شهر بروز کرد؟ طی پاییز امسال (۸۸ روز گذشته از این فصل)، تهرانی‌ها در هر سه روز، یک روز هوای ناسالم تنفس کردند به این معنا که در ۳۰ روز ناپیوسته در این فصل، به گزارش «دنیای اقتصاد»، کمیته اضطرار همواره در ساعات پایانی یک روز پرآلوده که شاخص کیفیت هوا ساعت‌ها قبل از آن در وضعیت نارنجی بوده و از صبح همه شواهد جوی از شدت گرفتن آلودگی حکایت داشته، تصمیم می‌گیرد مدارس شهر را برای روز بعد تعطیل اعلام کند. این نوع اطلاعیه‌ها در همه «۲ روز قبل از روزهایی» که طی یک ماه اخیر مدارس تهران به‌خاطر اوج‌گیری آلودگی، تعطیل اعلام شد، به شکل عمومی انتشار پیدا کرد و در عین حال رونوشت آن به ۷ وزیر، استاندار تهران و هوای پاک مصوب سال ۹۶ تاکید شده است، مقامات مسوول کنترل و ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات