مرکز تحقیقات کاربردی راه‌آهن احیا می شود

مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: انتظار دارم پژوهش و تحقیقات کاربردی در ساختار سازمانی راه‌آهن احیا و به طور صریح و پررنگ مورد اقدام قرار گیرد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات