معاون شهرداری تهران خبر داد: ساخت خانه‌های ۲۵ تا ۴۰ متری در تهران

معاون شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه این رویه شبیه صدور پیش پروانه است که در این دوره مدیریت شهری منقضی شده است، گفت: در گذشته دور، دو پروانه تخریب و نوسازی برای هر ملکی صادر می‌شد که براساس آن مالک اول باید تخریب می‌کرد و بعد از آن ساخت و ساز خود را انجام می‌داد که این پیش پروانه نیست چرا که اگر در یک روال قانونی همزمان کار تخریب و صدور پروانه ساختمانی انجام شود تبدیل به یک فرصت خواهد شد. گلپایگانی با بیان اینکه در حوزه حریم تهران نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است، تصریح کرد: تعارض مدیریتی در حریم سبب شد که ساخت و ساز در این فضا متوقف شود و یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مباحث در حریم بحث کنترل ساخت و ساز غیرمجاز است که قوه قضاییه نیز در خصوص این موضوع حساس بوده و ما از آن‌ها تشکر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات