جزئیات زمین‌خواری در منطقه اوشان تهران

این منبع آگاه با تشریح چگونگی وقوع زمین‌خواری در منطقه اوشان اظهار داشت: این اراضی، در جهت اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در سال ۱۳۵۴ مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه، اراضی متعلق به دولت از اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات تفکیک و نقشه‌ جغرافیایی آن‌ها نیز تهیه شد. این منبع آگاه با اشاره به روند کشف زمین‌خواری اراضی اوشان گفت: موضوع این اراضی با خبر ویلای مجلل و میلیاردی در سال گذشته مطرح شد، اما بعد از بررسی دقیق این پرونده توسط وزارت اطلاعات، مشخص شد که موضوع این زمین‌خواری منحصر به این ویلای مجلل نمی‌شود و این ویلا تنها یک نمونه از ده‌ها مورد زمین‌خواری در منطقه اوشان است. این منبع آگاه با اشاره به اینکه پرونده زمین‌خواری اوشان از سال‌های گذشته در دستگاه قضائی مطرح بوده است، گفت: به دلیل عدم وجود سند به نام دولت، رسیدگی به ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات