انتشار گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی ۱۰ ساله استان یزد

انتشار گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی ۱۰ ساله استان یزد

شرکت برق منطقه‌ای یزد با انتشار گزارشی، حداکثر بار و انرژی استان یزد را برای ۱۰سال آینده برآورد و پیش‌بینی کرد.

محمدحسین میرحسینی، معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای یزد با اعلام این خبر افزود: این گزارش شامل نتایج پیش‌بینی بار و انرژی شبکه به تفکیک شاخه‌های مصرف در بازه‌ی زمانی ۱۰ ساله‌ی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۷ است که با روش جزءبه‌جزء انجام‌شده است.

وی با اشاره به این‌که شاخه‌های مصرف به‌صورت شهری، روستایی، کشاورزی و صنعتی تقسیم‌بندی شده است؛ تصریح کرد:

این‌که گزارش برآورد بار، در بازه زمانی ۲ ساله و با هماهنگی شرکت توانیر، به‌روزرسانی و به‌صورت کتابچه‌ای منتشر می‌شود؛ و مبنای اصلی و اساسی در مطالعات و برنامه‌ریزی‌های شبکه در بخش‌های انتقال و فوق‌توزیع محسوب می ‌شود و با گزارش‌های برآورد بار شرکت توزیع نیروی برق استان هماهنگ است.

معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای یزد گفت: در نتایج این گزارش، سرجمع پیک نیاز مصرف منطقه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۷ به ترتیب ۲۷۴۷ و ۳۱۳۵ مگاوات پیش‌بینی‌شده است.

شرکت برق منطقه‌ای یزد با انتشار گزارشی، حداکثر بار و انرژی استان یزد را برای ۱۰سال آینده برآورد و پیش‌بینی کرد.

محمدحسین میرحسینی، معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای یزد با اعلام این خبر افزود: این گزارش شامل نتایج پیش‌بینی بار و انرژی شبکه به تفکیک شاخه‌های مصرف در بازه‌ی زمانی ۱۰ ساله‌ی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۷ است که با روش جزءبه‌جزء انجام‌شده است.

وی با اشاره به این‌که شاخه‌های مصرف به‌صورت شهری، روستایی، کشاورزی و صنعتی تقسیم‌بندی شده است؛ تصریح کرد:

این‌که گزارش برآورد بار، در بازه زمانی ۲ ساله و با هماهنگی شرکت توانیر، به‌روزرسانی و به‌صورت کتابچه‌ای منتشر می‌شود؛ و مبنای اصلی و اساسی در مطالعات و برنامه‌ریزی‌های شبکه در بخش‌های انتقال و فوق‌توزیع محسوب می ‌شود و با گزارش‌های برآورد بار شرکت توزیع نیروی برق استان هماهنگ است.

معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای یزد گفت: در نتایج این گزارش، سرجمع پیک نیاز مصرف منطقه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۷ به ترتیب ۲۷۴۷ و ۳۱۳۵ مگاوات پیش‌بینی‌شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات