سخنراني شبيه سازي ومدل سازي اطلاعاتي ساختماني

سخنراني شبيه سازي ومدل سازي اطلاعاتي ساختماني

مديريت همكاري هاي علمي وبين المللي دانشگاه يزد با همكاري مركز تعاملات بين المللي علم وفناوري و دانشكده مهندسي دانشگاه يزد ، سخنراني علمي باعنوان «شبيه سازي ومدل سازي اطلاعاتي ساختماني در مديريت و مهندسي ساخت» را در روز شنبه 30 آذر ماه از ساعت 11:30 در محل سالن 354 ساختمان فني 2 دانشگاه يزدبرگزار مي كند.سخنران اين مراسم دكتر سعيد ركوعي دكتري مهندسي عمران از دانشگاه Nebraska-Lincoln مي باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات