انتصاب سرپرست اداره امور حقوقی و دعاوی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

انتصاب سرپرست اداره امور حقوقی و دعاوی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ، سید محسن حمزه لو ؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی طی ابلاغی؛ علی خلیل زاده را به عنوان سرپرست اداره امور حقوقی و دعاوی اداره کل راه و شهرسازی استان منصوب کرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات