آزادسازی بخشی از حریم و بستر رودخانه ها در استان فارس

مدیر رودخانه ها و سواحل از رفع تصرف 23500 مترمربع از حریم و بستر رودخانه ها در نقاط مختلف استان از ابتدای ماه جاری خبر داد

سید جواد موسوی فر اظهار داشت در راستای حفاظت و سیانت از رودخانه ها و سواحل با همکاری نیروی قضایی و انتظامی،10000متر مربع از بستر و حریم رودخانه فصلی، غرب شهرک صنعتی  قیرو کارزین  و 700 متر مربع از حریم و بستر رودخانه عبوری روستای گرده استهبان که اقدام به احداث باغ شده بود، رفع تصرف گردیدند.

وی افزود اعاده به وضع سابق و پر نمودن گوراب های ایجاد شده در رودخانه کر واقع در شهرستان خرامه به مساحت 8000 متر مربع  نیز صورت پذیرفت.

موسوی فر همچنین اضافه کرد چهار نقطه از مسیل بادامه واقع در شهرستان داراب به مساحت 2350 متر مربع که از طریق احداث باغ تصرف شده بود و مجموعا حدود 2500 متر مربع  در شهرستان های جهرم ، سپیدان ، استهبان و نیریز آزادسازی شد.

مدیر رودخانه ها وسواحل بیان داشت تجاوز انسان ها به حدود بستر و حریم رودخانه‌ها عموما باعث ایجاد تغییرات گسترده در ریخت و وضعیت هندسی رودخانه ها شده و به دنبال این تغییرات در هنگام وقوع سیلاب ها، جریانات سیلابی از مجرای رودخانه خارج شده و اراضی اطراف آن را در برمی گیرد و این حادثه به طور معمول سبب بروز مسائل و مشکلاتی می گردد که تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن گاها تا مدت ها قابل لمس است.

وی تاکید کرد اصلاح مسیر و اقدامات ساماندهی مسیر رودخانه، باعث تثبیت کناره ها و حفاظت از  اراضی ، سازه ها و مناطق مسکونی در مسیر رودخانه ها شده و خطر تخریب و تهاجم سیلاب ها را کاهش می دهد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات