برگزاری «چله مهربانی» برای ایجاد حال خوب شهروندان

برگزاری «چله مهربانی» برای ایجاد حال خوب شهروندان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات