تقسیم شادی و حال خوب بین ساکنان مناطق محروم و حاشیه شهر مشهد

تقسیم شادی و حال خوب بین ساکنان مناطق محروم و حاشیه شهر مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات