گزارش حسابرسی سال ۹۶ شهرداری از سوی شرکت حسابرس در جلسه صحن شورای شهر یزد ارائه شد

در دویست و دومین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد، گزارش حسابرسی سال ۹۶ شهرداری از سوی موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا ارائه شد.
بررسی گزارش های حسابرسی شش سال شهرداری یزد طی دو سال توسط کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر انجام شد و برای نخستین بار شهرداری با موسسه حسابرس در گرید الف بررسی شد.
گزارش موسسه مشروط و شامل ۲۵ بند شرط می باشد که طی چند روز آینده این گزارش در سایت شورای اسلامی شهر بارگزاری خواهد شد.
صورت ریز ارائه شده بابت اسناد دریافتنی و برگشتی با مانده دفاتر جمعا ۱۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مغایرت نشان می دهد.
در این گزارش حسابهای دریافتنی (مطالبات شهرداری از سایرین) که از سال ۷۳ تا امروز بصورت راکد بوده، توسط شورای پنجم پیگیری و تا حد امکان وصول و تعیین تکلیف شد و بابت مابقی طی لایحه به شورا ارسال می شود.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر یزد

    منبع خبر

    شورای شهر یزد

    شورای شهر یزد یک شورای شهر در شهر یزد می باشد

      نظرات