بررسی علت اعتراض کارگران سیمان شهرکرد

سید حفیظ‌الله فاضلی در گفت و گو با ایسنا، در این خصوص اظهار کرد: تیم بازرسی اداره کل به کارخانه سیمان شهرکرد اعزام شد تا موضوع را بررسی کنند..وی افزود: این اعتراض به دلیل کم کردن مزایای انگیزشی به کارگران از سوی کارفرما بوده است، در صورتی که کارگرانی به دلیل گرفتن مزایایی که خارج از عهده کارفرما بوده و بنا به شرایطی، کم شود، طبق قانون کار، کارگران حق اعتراض و اعتصاب را ندارند..فاضلی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این موضوع در حال بررسی است..ایسنا

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات