در یکصد و پنجمین جلسه کمیسیون توسعه و عمران

در یکصد و پنجمین جلسه کمیسیون توسعه و عمران

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات