خدمت بی منت، سرلوحه عمل شهرداری ساری(4)

خدمت بی منت، سرلوحه عمل شهرداری ساری(4)

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری ساری، استمرار خدمات رسانی در مناطق سه گانه شهرداری ساری در جهت حصول رفاه شهروندی، نگاه مدیریت شهری بر تحقق گزاره خدمت بی منت را برقرار ساخته است. بدین روی خدمت رسانی شهرداری به عنوان نهادی خدماتی اجتماعی در حوزه های مختلف مبلمان شهری، بهسازی  و بازسازی عمرانی شهر، حفظ و نگهداری پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است و دوایر مختلف شهرداری مناطق به صورت 24 ساعته در حال انجام وظایف خود در سطوح مختلف شهری باشند.

جاگذاری لوله های کاروگیت جهت هدایت آب های سطحی در خیابان پیام نور

پیاده رو سازی خیابان 15 خرداد

ساماندهی ورودی شرقی ساری

ادامه لکه گیری و آسفالت خیابان شهبند

لایروبی جوی ها و کانال ها

رنگ آمیزی پل ها و جداول

شستشوی تمثال شهدا در معابر

تعریض، بهسازی و ساماندهی ورودی جنوبی ساری

زیرسازی پارک شهید فهمیده

حفاری ادامه کانال هدایت آب های سطحی کوچه جورابلو

نوه بتنی

قالب بندی دیواره کانال کوچه شهید یزدانی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات