همه پروژه‌های کلان کشور باید پیوست کاهش خطر داشته باشند

همه پروژه‌های کلان کشور باید پیوست کاهش خطر داشته باشند

رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که در گذشته، برخی از پروژه‌ها و زیر ساخت‌ها بدون توجه به مباحث پیشگیرانه احداث شده‌اند، تاکید کرد: جانمایی تمام پروژه‌های کلان کشور قبل از احداث توسط مشاوران باید بررسی شود و هر پروژه نیازمند پیوست کاهش خطر است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات