برقراری پروازهای داخلی فرودگاه امام خمینی (ره) در بهمن ماه/ افزایش سطح رضایتمندی مسافران

برقراری پروازهای داخلی فرودگاه امام خمینی (ره) در بهمن ماه/ افزایش سطح رضایتمندی مسافران

مدیرعامل پیشین شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به تکمیل شبکه پروازی این مجموعه گفت: با افتتاح ترمینال سلام و بهره برداری از طرح توسعه ترمینال یک، بستر پروازهای داخلی در شهر فرودگاهی فراهم شده و از بهمن ماه شاهد برقراری پروازهای داخلی خواهیم بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات