توزيع نيروي برق تبريز برگزار مي كند؛ نخستين جشنواره ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز، اين جشنواره با اهداف شناسايي نقاط قوت و ضعف طراحي شبكه ها و تاسيسات برق در مواجهه با مبلمان شهري و محيط زيست، شناسايي تكنولوژي هاي پيشرفته روز دنيا در زمينه ي ايمني، حريم و احداث تاسيسات شهري، شناسايي الگوهاي مناسب طراحي شبكه و تاسيسات برق، ايجاد تاسيسات مناسب برق در محيط شهري با هدف دستيابي به سيماي مطلوب شهري، رصد تاسيسات برق در جهت شناسايي نكات حساس ايمني و به تصوير كشيدن وضعيت شبكه توزيع برق، ساماندهي گرافيك شهري و محيطي با هدف زيباسازي، تلطيف روحيه ي شهروندان و ساماندهي سيماي شهري، نورپردازي روشنايي و تاسيسات شهري و در نهايت ايجاد انگيزش در فضاي رقابتي بين همكاران در جهت افزايش مهارت هاي بصري برگزار مي شود.

محورهاي لحاظ شده در انتخاب و داوري آثار ارسال شده شامل "شهر و تاسيسات برق"، "تاثير تاسيسات برق در گرافيك محيطي مبلمان شهري"، "شهر و روشنايي معابر عمومي"، "محيط زيست و تاثيرات زيست محيطي تاسيسات برق"، "نقش هنر در طراحي تاسيسات برق و تاثيرات آن در زندگي اجتماعي و شخصي شهروندان"، "تكنولوژي هاي نوين صنعت برق و تاثير آن در مبلمان شهري"، "ايمني برق در محيط هاي شهري" و "رعايت حريم شبكه هاي برق" است.

اين جشنواره ي عكس در نظر دارد از نگاه دوربين عكاسان، موارد رعايت يا عدم رعايت ايمني و حريم و عناصر مانوس يا نامانوس تاسيسات برق با مبلمان شهري و محيط زيست را به تصوير بكشد تا از اين طريق در اصلاح و ساماندهي اين عناصر مورد بهره برداري قرار گيرد.

همچنين اين جشنواره تلاش مي كند تا عناصر زيبا و ايده هاي نو در زمينه ي ايمني، حريم و تاسيسات و شبكه هاي برق در هماهنگي با مبلمان شهري و محيط زيست را از ديد شركت كنندگان به نظاره بنشيند و تحليل و الگوبرداري از آثار ارسال شده در جهت تدوين و برنامه ريزي مناسب به منظور تلاش در به حداكثر رساندن هارموني تاسيسات برق با عناصر مبلمان شهري و محيط زيست خواهد بود.

تمامي كاركنان صنعت برق آذربايجان به همراه خانواده مي توانند در اين جشنواره شركت نمايند. مهلت تحويل يا ارسال آثار به دبيرخانه تا پايان سال 98 خواهد بود. داوري آثار در فروردين ماه 1399 و اختتاميه و نمايش آثار ارديبهشت ماه 1399 برگزار خواهد شد. شركت كنندگان مي توانند حداكثر ده عكس را به صورت تك عكس به دبيرخانه ي جشنواره ارسال كنند. عكس هاي برگزيده به صورت يك يا چند نمايشگاه در معرض ديد علاقه مندان قرار خواهد گرفت. عكس هاي برگزيده به صورت يك مجموعه چاپ و منتشر خواهد شد.

به تمامي كساني كه آثارشان توسط گروه داوران براي شركت در بخش رقابت پذيرفته مي شوند لوح شركت در جشنواره اهداء مي شود. از ميان آثار منتخب سه اثر به عنوان آثار برتر جشنواره عكس معرفي و به نفر اول تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ بيست ميليون ريال هديه نقدي، نفر دوم تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ ده ميليون ريال هديه نقدي و نفر سوم تنديس جشنواره، ديپلم افتخار و مبلغ پنج ميليون ريال هديه نقدي اهدا خواهد شد. همچنين در صورت تشخيص گروه داوران به 10 مورد از عكس هاي برگزيده نيز هركدام مبلغ دو ميليون ريال هديه نقدي تعلق خواهد گرفت.

گفتني است دبيرخانه جشنواره در نشاني تبريز، كوي ولي عصر، خيابان نظامي، اول قطران، دفتر روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز به شماره تلفن 33315731-041 و نمابر 33328950-041 و وب سايت www.toztab.ir است.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات