اطلاعیه برگزاری دوره مدیران اب

اطلاعیه برگزاری دوره مدیران اب

دوره های ویژه مدیران شهری ویژه مادر تخصصی منابع آب با عناوین
1-آشنایی با قوانین و مقررات و دستورالعمل های جاری مدیریت منابع آب و حوزه های عملیاتی با کد 1327و
2-آشنایی با وظایف و اختیارات دستگاه های نظارتی و قانون تخلفات اداری با کد 8012
در مورخه  27 و 28 اذرماه سال 98  در محل مجتمع اذربایجان سالن رشدیه برگزار شد
کلیه مدیران شهری شرکت های آب منطقه ای اذربایجان شرقی- آذربایحان غربی- اردبیل و زنجان در این دوره شرکت نمودند.
دوره با حضور مهمان ارجمند اقای مهندس نوازنی مدیر کل دفتر تحقیقات منابع انسانی و آموزش شرکت مادر تخصصی منابع آب  و آقای مهندس نجفی سرپرست گروه برنامه ریزی همان سازمان روز چهارشنه 1398/9/27 ساعت 8/30 اغاز شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و سرود ملی و کلیپ چند دقیقه ای معرفی مجتمع جناب آقای دکتر روحانی معاون آموزشی مجتمع آذربایجان ضمن خوش آمدگویی آماری از فعالیت مجتمع و نفرماه سالهای اخیر ارایه نمودند سپس آقای مهندس نوازنی در خصوص دوره های فوق و اهمیت برگزاری آن صحبت کردند شروع کلاس ها با تدریس آقای مهندس فاضلی فارسانی آغاز شد دوره با تدریس اساتید محترم آقای مهندس فاضلی فارسانی- خانم مهندس غزال جعفری و آقای مهندس دهکردی در روز چهارشنبه بپایان رسید.
روز پنجشنبه ادامه دوره در ساعت 8 صبح با تدریس آقای مهندس حسن نژاد آغاز شد و پس از آن با تدریس آقای مهندس مصطفوی تا ظهر ادامه یافت و در نهایت  با تدریس آقای مهندس دانشگر در ساعت 16/40 دقیقه بپایان رسید.

لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات