اعلام نتایج اطلاعات قیمت و اجاره مسکن

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۳۶۳۵۰ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۶۷ مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل، نه و سه دهم درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل صدو ده و هفت دهم درصد افزایش داشته است. همچنین حداقل قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور، یک میلیون و ۶۸ هزار ریال، حداکثر ۶۳۸ و ۸۸۹ هزار ریال و متوسط آن ۳۶۶۳۲ هزار ریال بوده است که نسبت به فصل بهار، سه و هفت دهم درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۴ و شش دهم درصد رشد نشان می‌دهد. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تابستان ۹۸ در کل کشور ۳ میلیون و ۶۳۵ هزار ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات