نقش مسکن در تعادل درآمد و هزینه خانوار

در این گزارش آمده است: ‌ در سال‌های اخیر بنا به دلایل متعددی مانند افزایش نرخ عمومی تورم، کاهش درآمد واقعی خانوار و افزایش قیمت مسکن ملکی کاهش و سهم بازار اجاره از کل بازار مسکن افزایش یافته است. نسبت قیمت متوسط مسکن به درآمد متوسط خانوار به ۱۱ سال افزایش یافت

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات