ساعتی یک پرواز از ترمینال سلام فرودگاه امام انجام خواهد شد

ساعتی یک پرواز از ترمینال سلام فرودگاه امام انجام خواهد شد

راه و مسکن تهران- ایرنا- مدیرعامل سابق شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: پروازها از ترمینال سلام فرودگاه امام در سال جدید به ساعتی یک پرواز افزایش خواهد یافت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات