اعلام آمادگی ۹۰ شرکت داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در فرودگاه امام خمینی

اعلام آمادگی ۹۰ شرکت داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در فرودگاه امام خمینی

مدیرعامل سابق شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: با تکمیل ساختمان‌ها و ساماندهی فضای فرودگاهی موفق به جذب سرمایه‌گذار شدیم؛ به طوری که در حال حاضر ۹۰ درخواست سرمایه‌گذاری برای فرودگاه امام وجود دارد که اغلب آن از سوی شرکت‌های داخلی است. رستمی با اشاره به تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام در فرودگاه امام اظهار داشت: با تکمیل ساختمان‌ها و ساماندهی فضای فرودگاهی موفق به جذب سرمایه‌گذار شدیم؛ به طوری که در حال حاضر ۹۰ درخواست سرمایه‌گذاری برای فرودگاه امام وجود دارد که اغلب آن از سوی شرکت‌های داخلی است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات