کارگران فصلی هم صاحب مسکن ملی می‌شوند

کارگران فصلی هم صاحب مسکن ملی می‌شوند

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: کارگران فصلی دارای کد بیمه‌گری هستند که می‌توانند مشمول این طرح قرار بگیرند و برنامه یکپارچه‌ای برای تحت پوشش قرار دادن کارگران دیده شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمد اسلامی در مراسم امضای تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار برای تولید مسکن کارگران اظهار کرد: همه اقشار جامعه می‌توانند در مسکن ملی حضور داشتند باشند و باید به صورت پیوسته و با رویکرد مشترک بین تمام دستگاه‌ها جریان تولید مسکن را فعال نگه داریم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تامین مسکن برای دهک‌های مختلف جامعه گفت: دهک‌های یک تا ۳ از طریق سازمان‌های حمایتی با واگذاری زمین‌های رایگان صاحب مسکن می‌شوند و دهک‌های ۴ تا ۷ به صورت گروهی و فردی از طریق ثبت‌نام در طرح مسکن ملی می‌توانند خانه‌دار شوند. همچنین دهک‌های ۴ تا ۷ از دهک‌های متوسط و رو به پایین هستند از طریق ثبت‌نام ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات