انتشار گزارش ارجاع کار و عملکرد ناظرین گاز

انتشار گزارش ارجاع کار و عملکرد ناظرین گاز

گزارش ارجاع کار و عملکرد ناظران گاز  بر اساس نوع کنتور امور مشترکین سازمان در ۸ ماهه نخست سال جاری، در کانال اطلاع رسانی ناظرین گاز استان انتشار یافت.
به گزارش روابط عمومی سازمان، در گزارش ارجاع کار، میزان امتیاز اولیه، امتیاز جاری و درآمد نسبی هرکدام از مهندسین ناظر گاز بیان شده است.
همچنین گزارش عملکرد براساس نوع کنتور ، حاوی تعداد کار ارجاعی به هرکدام از ناظرین بر حسب نوع کنتور می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات