موضوع حمل و نقل جزو مباحث مهم احکام برنامه پنج ساله است

موضوع حمل و نقل جزو مباحث مهم احکام برنامه پنج ساله است

به گزارش شهریار، مرتضی موحدنیا امروز در یکصد و پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اهمیت موضوع حمل و نقل در احکام برنامه پنج ساله، اظهار کرد: سیاست شهرداری تبریز در موضوع حمل و نقل، جابه جایی ایمن، کم هزینه و سریع است و از طرفی حمل و نقل ترکیبی نیز مدنظر شهرداری است.

او ادامه داد: بر اساس احکام برنامه پنج ساله، این موضوع را مدنظر قرار دادیم که تا چه اندازه بتوانیم سیستم حمل و نقل عمومی را گسترش داده و استفاده از آن را در بین شهروندان ترویج دهیم. همچنین در این برنامه به بحث مترو و تراموا و اغلب مباحثی که به حوزه حمل و نقل ارتباط دارد، توجه شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز عنوان کرد: بر این اساس، ما اهداف کمی داریم که طبق برنامه قابل کنترل است و از سویی اجرا و عملکرد بر اساس احکام برنامه پنج ساله می تواند عملکرد شهرداری و شورای پنجم را نیز مشخص کند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات