برگزاری اولین جلسه کمیته مدیریت بحران و ایجاد سامانه فرماندهی حادثه (I...

برگزاری اولین جلسه کمیته مدیریت بحران و ایجاد سامانه فرماندهی حادثه (I...به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، اولین جلسه کمیته مدیریت بحران و ایجاد سامانه فرماندهی حادثه (ics) منطقه سه اراک، با حضور شهردار منطقه سه، مدیران نواحی تابعه، مسوولین و کارشناس های فنی این منطقه و سرپرست اداره مدیریت بحران حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری برگزار شد.

در این جلسه مظفری بر اهمیت موضوع پیشگیری و مقابله مدبرانه با بلایای طبیعی و ارتقای ایمنی شهری تاکید نمود و از آمادگی این منطقه برای اجرای طرح ها، الزامات و برنامه های پیش روی حوزه مدیریت بحران خبر داد.

توکلی سرپرست اداره مدیریت بحران شهرداری بر لزوم وجود پایگاه مدیریت بحران شهری (EOC) برای دستیابی به سیستمی ایده آل مبتنی بر زیرساختی منسجم و طراحی ارتباطات شامل نیروهای متخصص معاونت ها، مناطق و سازمان های شهرداری و مشارکت ارگان های خدمات رسان شهری و تجهیزات به روز خبر داد و گفت: فعالیت همگرایانه اعضا و کارگروه های ستاد مدیریت بحران شهرداری، اساس افزایش آگاهی عمومی وکاهش بیشتر خسارات ناشی از وقوع مخاطرات است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات