ممنوعیت تردد در ۱۱ محور به دلیل مداخلات جوی/ افزایش ۶.۷ درصدی تردد نسبت به روز قبل

ممنوعیت تردد در ۱۱ محور به دلیل مداخلات جوی/ افزایش ۶.۷ درصدی تردد نسبت به روز قبل

، اوج تردد بین ساعات و کمترین تردد بین ساعات آزادراه تهران - کرج آزادراه تهران - کرج آزادراه تهران - ساوه آزادراه تهران - ساوه تهران تهران تهران تهران تهران ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی: ۱- محور رامیان- اولنگ ۲- محور فرعی شمشک البرز و تهران محور وازک-بلده محور پونل -خلخال ، واقع در استان ، واقع در استان ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد. ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد. ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد. ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد. ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد. ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود می‌باشد. ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای: برای مشاهده محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات