دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد: نشستی برای نحوه تامین مسکن کارگران

تبصره ۱ این ماده می‌گوید: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را در این خصوص صورت دهد و تبصره ۲ اشاره دارد که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای است که توسط وزارت کار و راه و شهرسازی تهیه و تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. پیش از این شورای عالی کار در مهرماه نشستی به منظور بررسی راهکارهای تامین مسکن کارگران با حضور معاون روابط کار، معاون تعاون و معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کار برگزار کرده بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات