استمرار استقرار كامل سيستم مديريت يكپارچه (IMS) در برق ...

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از  روابط عمومي برق باختر "رضابهرامي "معاون منابع انساني شركت برق منطقه اي باختر گفت : سيستم مديريت يكپارچه در راستاي انسجام بخشي و تركيب سيستم هاي مختلف مديريتي اعم از ISO  ، HSE  وغيره برنامه ريزي و اجرا شده است و هدف ارتقاي كيفيت محصول و خدمات سازمان مي باشد.
وي با اشاره به يادگيرنده بودن شركت برق منطقه اي باختر اظهار  داشت : مبحث يكپارچه سازي سيستم هاي مديريتي براي ما مبحثي مهم است و شركت برق منطقه اي باختر سعي دارد در ارائه خدمات و اجراي مسئوليت هاي اجتماعي اش همواره قدم هاي خوب و مثمر ثمري را بردارد.
وي افزود : در مبحث يكپارچه سازي اهداف وزارت نيرو را دنبال مي كنيم براي اينكه به اصول و خط مشي اصلي مان برسيم و در چند سال گذشته اين شركت در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي خود از قبيل محيط زيست ، مشتري مداري و .... فعاليت هاي خوبي داشته است.
وي در پايان افزود : كاركنان برق باختر همواره به مقوله ارزيابي به عنوان يك فرصت مناسب جهت بهبود در انجام امور توجه ويژه داشته و از نقطه نظرات ارزيابان و مميزان به عنوان فرهيختگان و صاحب نظران جامعه در جهت بالنده تر شدن و ساختن آينده اي روشن براي فرزندان اين انقلاب و كشور بهره برده اند.
اين گزارش مي افزايد :شركت برق منطقه اي باختر موفق به استمرار استقرار كامل 4 استاندارد مديريتي iso9001:2015,Iso14001:2015,Iso45001:2018,HSE-MS  و تمديد گواهينامه مذكور تا تاريخ 21/08/2020 ميلادي گرديد.معاون منابع انساني  شركت برق منطقه اي  باختر  خبر داد؛  استمرار  استقرار  كامل سيستم مديريت يكپارچه (IMS)  در اين شركت.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از  روابط عمومي برق باختر "رضابهرامي "معاون منابع انساني شركت برق منطقه اي باختر گفت : سيستم مديريت يكپارچه در راستاي انسجام بخشي و تركيب سيستم هاي مختلف مديريتي اعم از ISO  ، HSE  وغيره برنامه ريزي و اجرا شده است و هدف ارتقاي كيفيت محصول و خدمات سازمان مي باشد.وي با اشاره به يادگيرنده بودن شركت برق منطقه اي باختر اظهار  داشت : مبحث يكپارچه سازي سيستم هاي مديريتي براي ما مبحثي مهم است و شركت برق منطقه اي باختر سعي دارد در ارائه خدمات و اجراي مسئوليت هاي اجتماعي اش همواره قدم هاي خوب و مثمر ثمري را بردارد.

وي افزود : در مبحث يكپارچه سازي اهداف وزارت نيرو را دنبال مي كنيم براي اينكه به اصول و خط مشي اصلي مان برسيم و در چند سال گذشته اين شركت در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي خود از قبيل محيط زيست ، مشتري مداري و .... فعاليت هاي خوبي داشته است.

وي در پايان افزود : كاركنان برق باختر همواره به مقوله ارزيابي به عنوان يك فرصت مناسب جهت بهبود در انجام امور توجه ويژه داشته و از نقطه نظرات ارزيابان و مميزان به عنوان فرهيختگان و صاحب نظران جامعه در جهت بالنده تر شدن و ساختن آينده اي روشن براي فرزندان اين انقلاب و كشور بهره برده اند.

اين گزارش مي افزايد :شركت برق منطقه اي باختر موفق به استمرار استقرار كامل 4 استاندارد مديريتي iso9001:2015,Iso14001:2015,Iso45001:2018,HSE-MS  و تمديد گواهينامه مذكور تا تاريخ 21/08/2020 ميلادي گرديد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات