تخصيص صد درصدي اعتبارات خريد تضميني انرژي برق تجديد پذير از سرمايه گذاران

تخصيص صد درصدي اعتبارات خريد تضميني انرژي برق تجديد پذير از سرمايه گذاران

به گزارش پايگاه خبري توانير،  دكتر افشين روشن ميلاني مديرعامل شركت برق منطقه اي آذربايجان در گفتگوي زنده از طريق برنامه "تراز" شبكه استاني "سهند" ، ضمن اعلام اين مطلب، گفت: در حال حاضر ظرفيت نصب شده انرژي هاي تجديد پذير (بادي  و خورشيدي) در استان آذربايجان شرقي بالغ بر 53 مگاوات مي باشد.

در اين برنامه تلويزيوني با رويكرد گزارشات و تحليل هاي كارشناسي، پيرامون اهميت توليد برق از انرژي هاي تجديد پذير ، مديرعامل برق منطقه اي آذربايجان در پاسخ به سئوال مجري برنامه، با اشاره به اينكه انرژي تجديد پذير يك سري منافع عام و ملي براي مردم كشورمان دارد، اظهار داشت: از نظر توسعه انرژي هاي تجديد پذير، نقش وزارت نيرو، نقش حمايتي و تضمين خريد انرژي از سرمايه گذاران و توليد كنندگان مي باشد و تا 20 سال، اقدام به خريد تضميني انرژي برق تجديد پذير مي كند.

دكتر ميلاني در عين حال تصريح كرد كه برنامه هاي امكان سنجي و تهيه اطلس جغرافيايي خورشيدي و بادي و حتي زمين گرمايي بر عهده وزارت نيرو، سازمان انرژي هاي نو و بهره وري بوده و برق منطقه اي آذربايجان نيز در اين خصوص اقداماتي انجام داده و نتايج مجموعه مطالعات مذكور را در اختيار سرمايه گذاران اين بخش قرار مي دهد ضمن اينكه در وبسايت هاي وزارت نيرو و سايت هاي مرتبط مشخص شده است و قطعاً سرمايه گذار نيز با اين اطلاعات جغرافيايي، اقدامات خود را انجام مي دهد.

مديرعامل شركت برق منطقه اي آذربايجان كاهش تلفات انرژي در شبكه، حذف مصرف سوخت هاي فسيلي، اشتغال زايي و هزينه كمتر در احداث را از جمله مهم ترين مزيت هاي نيروگاه هاي تجديد پذير در كنار خريد تضميني 20 ساله و بيش از 10 برابري قيمت خريد از سرمايه گذار نسبت به معدل فروش به مشتركين قلمداد كرده و گفت: شركت برق منطقه اي آذربايجان دفتر مستقلي براي جذب سرمايه گذار دارد كه اقدام به صدور موافقت نامه اصولي به متقاضيان احداث نيروگاه هاي بادي و خورشيدي بالاي 7 مگاوات مي نمايد.

وي افزود: متقاضيان احداث نيروگاه هاي تجديدپذير بادي و خورشيدي تا ميزان 7 مگاوات و حتي مشتركين خانگي كه اقدام به نصب پنل خورشيدي بر پشت بام ساختمان هاي خود مي نمايند براساس دستورالعمل وزارت نيرو و شركت توانير، جهت عقد قرارداد مستقيماً به شركت هاي توزيع نيروي برق منطقه مراجعه مي نمايند.

دكتر ميلاني سپس با اعلام اينكه تاكنون حدود 540 مگاوات موافقت اصولي از سوي شركت برق منطقه اي آذربايجان صادر شده و تاكنون فقط 53 مگاوات آن به مرحله اجرا و بهره برداري رسيده است، به برخي پروسه هاي دست و پاگير اداري در اين خصوص اشاره كرد و گفت: به عنوان نمونه ،يك سرمايه گذار بعد از دريافت موافقت اصولي بالاي 7  مگاوات از شركت برق منطقه اي آذربايجان، نياز به قطعه زمين وسيع دارد كه بايد از بيش از 12 دستگاه دولتي استعلام و در برخي موارد مجوز دريافت نمايد كه متاسفانه گاهاً سرمايه گذار بدليل ميزان بروكراسي بالا( خارج از حوزه شركت برق منطقه اي آذربايجان )، از سرمايه گذاري در اين زمينه منصرف مي شود.

مديرعامل برق منطقه اي آذربايجان با اين حال و در جهت رفع و تسهيل در اين بروكراسي اظهار داشت كه خوشبختانه اخيراً با تدبير استانداري آذربايجان شرقي، ستادي تحت عنوان «ستاد توسعه فناوري هاي انرژي تجديدپذير» تشكيل يافته كه تلاش دارد پاسخگويي به استعلامات و صدور مجوزها از طريق سازمانها و ارگانهاي مذكور را تسهيل نموده و سرعت بخشد.

دكتر ميلاني اين نويد را به سرمايه گذاران در حوزه توليد برق از انرژي هاي تجديدپذير داد كه براي خريد تضميني انرژي برق اينگونه نيروگاه ها، منابع مالي محدود نيست و در قانون بودجه نيز جزو اعتبارات «100 درصد تخصيص يافته» و نيز جزو پرداخت هاي اولويت دار و معاف از ماليات وزارت نيرو محسوب مي شود.

مديرعامل شركت برق منطقه اي آذربايجان در بخش پاياني سخنان خود به تفاهم نامه مشترك ميان شركت هاي صنعت برق استان، كميته امداد امام خميني (ره) و جامعه بسيج مهندسين سپاه عاشورا در خصوص اجراي طرحي موسوم به «طرح نهضت روشنايي» جهت واگذاري و نصب پنل هاي خورشيدي بر پشت بام ساختمان مددجويان كميته امداد استان كه عمدتا در مناطق روستايي و محروم خواهد بود، اشاره كرد و گفت: انشاءا... خبرهاي خوبي از اين طرح دوساله را شاهد خواهيم بود.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات